Alicja Jankowiak


Słuchaczka GUTW UG w Gdańsku

Martwa natura, pejzaż, impresja