Andrzej Jankowiak


Jest uczestnikiem warsztatów plastycznych organizowanych przez GUTW UG prowadzonych przez
dr sztuki Wojciecha Zaniewskiego.