Barbara Kruszyn


Słuchaczka i uczestniczka warsztatów Gdańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku Uniwersytetu Gdańskiego w pracowni dr Wojciecha Zaniewskiego