Bożena Borys


Prace plastyczne; malarstwo, ceramika

/fot. A. Borys/