Czytanie


Barbara Sielużycka 

 

czyta poezję K. K. Baczyńskiego

 

 oraz Wisławy Szymborskiej