FASON


Kolęda przez telefon!

 

Artystyczna Grupa FASON powstała na bazie artystycznych zespołów (Grupa Piosenki, Zespół Aktorski, Zespół Wokalny) prowadzonych przez instruktora zajęć scenicznych w Warszawie, w jednym ze stołecznych Centrów Aktywności, dedykowanych seniorom oraz ossobom z niepełnosprawnościami. Przy okazji PROJEKTU, realizowanego ze środków miasta stołecznego Warszawy, uformowany zespół wielozadaniowy opracował dużą, sceniczną formę a etapy pracy zostały udostępnione publiczności - w postaci dokumentacji filmowej.  

 

 

 

 

Ponadto Zespół zagrał kilka dużych premier, koncertów i realizacji słowno - muzycznych na zbudowanej, ze środków, pozyskanych w Projekcie, scenie. Fragmenty tych spotkań z publicznością oraz wideorelacje można oglądać poniżej.

 

 

SŁABA PŁEĆ

MEMENTO VITAE

KOSZAŁI OPAŁKI

TRAKTAT O ODCHUDZANIU

POETYCKIE ZADUSZKI