GUTW UG


OGÓLNE ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE WARSZTATÓW PLASTYCZNYCH na GUTW UG


Program Warsztatów Plastycznych jest skierowany do osób, które pragną rozwijać swoje zainteresowania twórcze, ale z różnych przyczyn nie mogły ich zrealizować wcześniej, np. w zakresie studiów artystycznych. Uczestnictwo w warsztatach, może też obok aspektu edukacyjnego być swoistą terapią, terapią poprzez sztukę i odskocznią od codziennej egzystencji.


W ramach cotygodniowych spotkań słuchacze GUTW zdobywają niezbędną wiedzę zarówno teoretyczną (przekazywaną w formie objaśnień, mini wykładów w tym za pomocą współczesnych środków przekazu wizualnego) jak i praktyczną, pozwalającą na swobodne posługiwanie się klasycznymi technikami plastycznymi. Program obejmuje rysunek ołówkiem, sangwiną, węglem, piórkiem, tuszem (szrafowanie, lawowanie), a także malarskie techniki artystyczne, takie jak: sucha pastel, akwarela, akryl, tempera, oraz inne alternatywne techniki plastyczne, realizowane głównie na papierze.


Program warsztatów ma charakter autorski i jest tworzony w oparciu o akademicką tradycję (Heinrich Wolfflin – przedstawianie przedmiotów, postaci… linearnie i malarsko, zgodnie z zasadami perspektywy geometrycznej i klasycznego rozumienia pojęcia piękna) z uwzględnieniem najistotniejszych zjawisk występujących w sztuce współczesnej.


dr Wojciech Zaniewski

 

 

 

PLENERY MALARSKIE

 

 

 

 

CYKLICZNE SPOTKANIA Z HISTORIĄ I ARCHITEKTURĄ

 

 

 

 

WYSTAWY SŁUCHACZY GUTW UG