IMPULS KULTURY


 

Konkurs IMPULS KULTURY – Mazowiecka Nagroda Inspiracji Kulturalnych o Nagrodę Marszałka Województwa Mazowieckiego.

 

Organizatorem konkursu IMPULS KULTURY – Mazowiecka Nagroda Inspiracji Kulturalnych jest Samorząd Województwa Mazowieckiego. Konkurs w imieniu Organizatora przeprowadza Mazowiecki Instytut Kultury.

 

Konkurs skierowany do osób fizycznych – praktyków kultury działających na terenie województwa mazowieckiego – pracowników instytucji kultury, osób zrzeszonych w podmiotach NGO, członków grup nieformalnych, osób fizycznych działających autonomicznie, którzy w okresie pomiędzy 1 stycznia 2019 r. a 31 sierpnia 2020 r. zrealizowali na terenie woj. mazowieckiego działania z zakresu animacji i edukacji kulturalnej na rzecz zmiany społecznej.