Jolanta Chmurzyńska


Twórczość autorska, inspirowana dziełami znanych malarzy, martwe natury, kompozycje