Miron Karwowski


Miron Karwowski, Bartoszyce

Malarstwo inspirowane morzem i pięknem warmińskiej natury