MOK


MAZOWIECKIE OBSERWATORIUM KULTURY

 

Mazowieckie Obserwatorium Kultury to regionalny program badawczy i animacyjny Mazowieckiego Instytutu Kultury. Obejmuje z jednej strony badania podmiotów działających w kulturze - kompetencji kadr kultury, współpracy i sieciowania w działalności kulturalnej, mechanizmów i praktyk zarządzania kulturą. Interesują nas społeczności lokalne Mazowsza - ich uczestnictwo i „nieuczestnictwo” w kulturze, potrzeby mieszkańców dot. sposobów spędzania czasu wolnego, preferencje dotyczące tzw. „oferty kulturalnej”, kompetencje kulturalne niezbędne do aktywnego współuczestnictwa w poszczególnych aspektach życia społecznego i kulturalnego. Dlatego ważną częścią Obserwatorium Kultury są działania animacyjne - badania w działaniu, czy badania zaangażowane, które przeprowadzamy we współpracy z lokalnymi podmiotami kultury i społecznościami lokalnymi w poszczególnych regionach Mazowsza.