REGULAMIN


REGULAMIN STRONY


1.1. Strona powstała w ramach programu stypendialnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Kultura w sieci”.
1.2. Celem projektu jest udostępnianie w sieci amatorskiej (niezawodowej) twórczości seniorów (osób 60+) oraz promowanie pracy animatorów, trenerów, instruktorów zajęć, liderów grup artystycznych środowisk senioralnych.
1.3. Strona umożliwia publikowanie nadesłanych treści oraz służy wsparciem technicznym dla jej odbiorców (obróbka zdjęć, redakcja treści itp.).

1.4. Jako twórczość rozumie się indywidualną lub zespołową aktywność w obszarach sztuk wizualnych, muzycznych, teatru, literatury czy rękodzieła.
1.5. Prezentowane treści nie mogą naruszać niczyich dóbr, a ich twórcy oświadczają, że posiadają wszelkie prawa autorskie do powielania i upowszechniania swojej twórczości na wszystkich polach.
1.6. Strona ma charakter niekomercyjny – nie promuje i nie prowadzi żadnej działalności odpłatnej.
1.7. Przesyłanie i zgoda na prezentację treści ma charakter dobrowolny a zgoda na udostępnianie nadesłanych prac, czy udział w konkursie, oznacza akceptację wszystkich postanowień Regulaminu.
1.8. Treści będą prezentowane oraz dostępne dla oglądających w czasie trwania projektu (od 01.06.2020 do 31.08.2020) oraz przez 6 miesięcy od jego zakończenia (do 28.02.2021).
1.9. Administratorem danych osobowych jest administrator strony aiowszem.pl.
1.10. Dane są przechowywane i gromadzone wyłącznie na potrzeby realizacji założeń projektu (prezentacja twórczości artystycznej seniorów i promocja pracy animatorów i liderów artystycznych grup senioralnych, przeprowadzenie ankiety konkursowej) i nie są wykorzystywane w żaden inny, naruszający istniejący porządek prawny, sposób.
1.11. Korzystanie z witryny nie oznacza nabycia żadnych praw do niej ani jej poszczególnych elementów.
1.12. Strona (i publikowane na niej treści) jest wolna od mowy nienawiści, przemocy czy dyskryminacji. 
1.13. Kontakt ze stroną jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej; adresów e-mail, widocznych w zakładce kontakt.

 

 

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych